ono koktá?! / rohovor/ 2

05.01.2018

Dnes bych Vám chtěla zprostředkovat další z rozhovorů s rodiči, kteří jsou zároveň odborníky na řeč našich dětí. Rozhovor jsem udělala s Šárkou mou kamarádkou a bývalou kolegyní, kdy se jako logopedka ve své praxi na koktavost mj. zaměřovala. Když přišla s tím, že její starší syn začal mluvit neplynule obě jsme doufali v to, že se bude jednat o vývojovou neplynulost, která se může u dětí přibližně objevit okolo 3. roku. Obecně se pak doporučuje,  dítě na tyto neplynulosti neupozorňovat opravováním a doufat, že opět odezní. U Tobíka odezněly. Pokud neplynulosti přetrvávají přes hranici 3.-6. měsíců (myslím, že Honza Dezort na to má jiný názor, vid?) může se jednat už o počínající kotavost a je vhodné navštívit odborníka. Nastínění obtíží koktavosti a s čím ji nezaměňovat najdete pod rozhovorem.

Tento článek si neklade za cíl vymezit možné terapeutické přístupy koktavosti, má pouze zprostředkovat  postřehy rodiče a zároveň odborníka jak zabojovat v prvních dnech u neplynulostí v řeči dítěte./

kdyby Ti některé otázky přišly debilní nereaguj na ně. Pokud Ti zde chybí nějaká otázka klidně ji doplň a odpověz si na ní ;) 


Šári, jaké byly Tvé první pocity, když si slyšela Tobovi neplynulosti?

Jak zněly? Poznala si hned, že "není něco v pořádku" ?

Jak si na ně reagovala? Dokázala si "nekomentova" "neradit" zpomal, nadechni se...

Rozdala si nějaké instrukce k reakcím na neplynulosti nejbližšímu Tobově okolí? (max, prarodiče, školka..)

Uplatnila si přístupy, postupy či pomůcky, které znáš z praxe a které byly pro vaši situaci přínosné?

Obviňovala si sebe nebo své okolí ? 

Pociťovala si tlak na svou osobu? Jako na matku? Jako na matku která dané problematice rozumí? 

Zaregistroval Tobík sám, že mluví neplynule? 

Změnilo se jeho chování? 

Změnilo se nějak chování Tobova nejbližšího okolí?

Děláte i nyní, kdy dysfluence už odezněly nějaká preventivní opatření?

Co bys rodičům dětí, které začaly být v řeči neplynulé vzkázala?


Koktavost, jedna z nejobtížnějších komunikačních obtíží, která člověka může v komunikaci potkat. Povětšinou přichází v dětském věku. Koktavost má zcela svá specifika u dětí menších, větších, dospívajících a dospělých.

Jak MŮŽE neplynulost v řeči vnímat dítě, pokud neplynulosti ve své řeči zaregistruje:

Chci svou pusu donutit, aby mluvila tak jako ostatní, nejde to. Nevím jak to ostatní dělají, nevím co dělám špatně, ale mám pocit, že to ostatním přidělává starosti. Nemám rádo jak se to zadrhává a hlavně nemám rádo, jak na to reagují ostatní okolo mě. Vidím na své mámě a tátovi, jak jsou z toho smutní. Jsem smutné také.   

Příčiny koktavosti nám stále nejsou zcela objasněny. Pokud bezpěčně přesně nevíme jak funguje lidský mozek, jak se například vyvíjí řeč u dětí, nemůžeme pak přesně příčinám předcházet či příčiny vzniku eliminovat.

Samotné koktání má nejen své stupně, ale také své druhy. Za koktavost je někdy také zaměňována Breptavost, která laickým uším zní stejně, ale dítě neprožívá výše uvedené. Dost často svou řeč nevnímá a netrápí se jí an emá pak obtíže například se sebehodnocením, které je nakonec velmi důležitým podpůrným prvkem v terapii koktavosti.


další zdroje informací o koktavosti např. zde:

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--koktavost

https://www.moje-klinika.cz/koktavost-jak-ji-resit

www.nekoktam.cz