svazek 

19.04.2017

Nedávno jsme oslavili výročí. Výročí svazku. Pár dnů na to jsme zhlédli film o mládí a stáří, o zdraví a nemoci. Film mi přivodil delší usínání, protože v hlavě mi z něj uvízlo jedno slovo. Přitulila jsem se. 


třetí výročí přineslo pro sváteční výzdobu téma třech teček...

Tim neodbytným slovem bylo slovo SVAZEK. Svazující. Oči, uši, srdce mají být otevřené pro něj / pro ni.  V celé té mašinérii všedních dní, zpocených triček z práce a plných plín od potomka, nemusí být ani její ani jeho potřeby zrovna zcela naplňovány.

Co o svazku píše wikipedie? 

Svazek je obecně stav, kdy je vícero různých entit fyzicky nebo obrazně svázáno či spojeno, v praxi se může jednat o:

konkrétní množinu předmětů

  • kniha - v evropském pojetí svazek listů
  • cévní svazek
  • Hisův svazek - součást lidského srdce
  • svazek paprsků
  • svazek prověření signálu - svazek dokumentů Státní bezpečnosti v někdejším komunisty ovládaném Československu

abstraktní (myšlené) spojení dvou a více různých entit

  • manželský svazek
  • svazek obcí
Svazky jsou v našem těle, v okolí. Svazek je bezpochyby svazující, ale kdykoliv přijde síla, která chce lámat, snáze vydržíte. Svazek je posilující. A tu spoustu krásných chvilek a radostí z dobře zvoleného spojení dvou různých entit :) si chci pamatovat až do smrti smrťoucí.