Neexistují žádná slova, která by byla pouhými slovy.        Christian Morgenstern