Jsem Barbora, váš průvodce vývojem řeči

Pokud se vydáte na cestu se mnou, budu průvodcem s radostí nadšením a soustředěním jen pro vás.


Jsem klinický logoped

Pomáham s obtížemi v komunikaci dětem a dospělým.

Cílím na odbornou a plně soustředěnou péči s respektem k individualitě klienta. 

Bezpečí, radost, tvořivost jsou ...

Kdo mě v cestě klinického logopeda a za pro Slovy formoval:

studia na PedF MU Brno oboru Speciální pedagogiky a výtvarné výchovy

atestace nelékařské profese v oboru klinické logopedie

2 -letá praxe s dětmi v rezortu školství
5 - letá praxe s klienty dětského, dospívajícího a dospělého věku v rezortu zdravotnictví
naši synové Antonín a Prokop a jejich kamarádi
rodiče na kurzech a besedách, které jsem v minulosti pořádala
má pozorování v přírodě, v ulicích, na hřištích
logopedii vnímám jako stále se vyvíjející obor