jsem Barbora

váš průvodce vývojem řeči 
Pokud se vydáte na cestu se mnou budu průvodcem s radostí nadšením a soustředěním jen pro vás
 

jsem klinický logoped

pomáham s obtížemi v komunikaci dětem, dospělým, seniorům


Cíl mé práce:

  • odborná a plně soustředěná péče s respektem k individualitě klienta

Charakteristika mé práce:

  • bezpečí, radost, tvořivost

Kdo mě v cestě klinického logopeda a za pro Slovy formoval:

  • studia na PedF MU Brno oboru Speciální pedagogiky a výtvarné výchovy
  • atestace nelékařské profese v oboru klinické logopedie
  • 2 letá praxe s dětmi v rezortu školství
  • 5 letá praxe s klienty dětského, dospívajícího a dospělého věku v rezortu zdravotnictví
  • naši synové Antonín a Prokop a jejich kamarádi
  • rodiče na kurzech a besedách, které jsem v minulosti pořádala
  • má pozorování v přírodě, v ulicích, na hřištích
  • logopedii vnímám jako stále se vyvíjející obor