NAŠE OBECNÁ A STRUČNÁ DOPORUČENÍ K VÝVOJI ŘEČI


0-1 rok  / období před prvními slovy


Období tvoření vazeb s rodinou. Oční kontakt dítě navazuje již v prvních týdnech a  vnímá, jak se u vás doma komunikuje.

Vnímá znění hlásek, intonaci vět, následně se soustředí na vydělení slov z proudu věty, a také na význam slov. Rozumět vám začne přibližně od 8. měsíce.

Po broukání přichází fáze žvatlání prvních hlásek. Pokud dítě po 6. měsíci přestane žvatlat, ihned informujte svého dětského lékaře.

žvlatlání  - dítě osvojuje slabiky, které začne zdvojovat. Tato zvuková produkce dítěte může znít jako slova, ale za slova to považovat ještě nelze. Např. dítě žvatlá "ba-ba", ale významově ještě nemusí označovat babičku.

doporučujeme:

 • kojení

 • dudlík - vhodnější je ortodontický, cca od 6. měsíce začít snižovat frekvenci nabídky dudlíku, zejména pak přes den

 • pokud plně kojíte, dětské příkrmy zavádějte od 6. měsíce, pevnou stravu zaveďte co nejdříve, nejpozději před 10. měsícem života

 • s dítětem si od prvopočátku povídejte i když ještě nerozumí samotnému sdělení, dítě potřebuje naposlouchat intonaci sdělení radosti, smutku,...

 • zpívejte mu, komentujte věci a děje kolem sebe1-2 roky / období prvních slov


Období prvních slov, které označují celé kategorie slov i celé věty. Např. citoslovcem může dítě označit nejen krávu, ale také všechna zvířata.

Slovní zásoba narůstá nerovnoměrně.

Ještě před 2.narozeninami dítě vnímá a rozpozná přídavná jména od podstatných a také zaměřuje své vnímání na slovesa, díky kterým mohou později vzniknout věty. V tomto období dítě také začíná opakovat dvou- i tříslabičná slova.


Okolo 2. roku dítě začne pokládat otázku CO TO JE? Díky které tak může na konci 2. roku přijít výrazný nárůst slovní zásoby.

 • povídání si s dítětem, říkadla, říkadla s pohybem

 • důležitá je sdílená pozornost u knížek a leporel, při společném sledování a pojmenovávání obrázků v nich, dítě nevnímá jen označení slov, ale i to jak reagujete - podpoříte tak vývoj dialogu, který je právě o vzájemném sledování a reakci

 • od 1. roku přijímání tekutiny z běžného hrnečku, bez savičky či pítka

 • pro dobrou výslovnost je potřeba korektní dechový stereotyp "přes nos"

 • nedoporučujeme permanentní zvukovou kulisu (např. puštěná TV dítěti zkresluje sluchové vjemy)


2-4 roky / období vět


Období prvních vět, které jsou nejdříve "telegrafické". Často obsahují jen podmět a přísudek. Ještě chybí slovní druhy jako spojky, předložky.

V rozmezí 2. - 3. roku dítě odpovídá na otázky kde a co dělá. Stává se tak opět verbálně silnějším partnerem v dialogu.

Ve 3 - 4 letech dítě pokládá další otázky typu PROČ? JAK?, díky kterým přichází rozvoj skladby věty a její gramatiky.

Dítě ve 4 letech by již mělo zvládnout samostatně odvyprávět kratší zážitek či příběh.

Nejsilnější citlivost na gramatiku jazyka se datuje do 4let věku dítěte - neváhejte s návštěvou logopeda v případech, kdy dítě ve 3 letech netvoří věty a mluví jen jednoslovnými obraty.


 • když dítěti čtete vyzrává nejen jeho řeč, ale i pozornost

 • tením a vyprávěním příběhů či pohádek !bez! soustavného obrazového doprovodu (jak tomu bývá při sledování pohádek na TV, PC, tabletech), podpoříte dobré abstraktní myšlení svého dítěte

 • slovní hry, obrázkové čtení

 • techniku (PC, tablety, telefony) využívat v rozumné míře, jen jako pomůcku doplňkovou a motivační
ložte svůj text...