mami, neříkej ŘEKNI ... | jak NEprobouzet slova 1.

16.10.2017

Jste rodiči, kteří mají tyto obavy? 

Už by měl mluvit. Už by měl mluvit více a lépe. 

Obava je pak možná doplněná o konstatnní nervozitu a ta později doplněna i o tlak, který  komunikaci a vývoj řeči našich dětí ovlivňuje spíše negativně. Proto se dnes budu snažit nastínit tuto, možná pro někoho troufale znějící radu:   

 neříkejte ŘEKNI

To prosté "řekni" přichází nám rodičům na jazyk zcela spontánně a automaticky. Cílíme na to, aby po nás dítko opakovalo a tím se konečně v řeči zlepšilo. Děti na výzvu "řekni" velmi často nereagují. Lze se jim divit? A upřímně, reagovali bychom sami na tuto výzvu ochotně a s radostí, zvláště když se opakuje stále dokolečka dokola? 


Vaše dítě možná ještě nemluví, ale udělá něco, co vás mile překvapí a utvrdí v tom, že mu to "pálí". Pak vás možná napadne: Jen to mluvení nám nejde

A tak zkoušíte: 

Řekni: auto ... Řekni: kytka, KYTKA. 

Dáváte si záležet. Slova předříkáváte dostatečně nahlas a pomalu. Tak proč neopakuje, proč nemluví?

U dětí, které mají opožděný vývoj řeči (dítě na produkci slov ještě není zralé,  i když věk už na to má), tlakem na opakování podpoříme negativismus, který v dítěti možná už začal klíčit, díky již proběhlým komunikačním neúspěchům s rodinou a vstevníky. Od rodičů pak slýchává "řekni" a přitom ještě nedokáže odpovědět: "Nemůžu!" Co taková výzva může v dítěti vyvolávat? Nic pozitivního. Dle mého názoru je pobídka "řekni" zabijákem komunikace i u dětí, které nemají výraznější obtíže s řečí. 

Naše děti nás napodobují přirozeně. Prozrazuje to jejich hra, u které se ukáže jak moc jsme pro ně důležití, jak moc nás pozorují. Když mohou, napodobují i naši řeč. Jedná se o přirozenou potřebu, díky které se naše děti učí. Vyhněme se iniciování řeči jen opakováním po dospělém. Běžte na řeč přes hru. Zkuste také rozkazovací způsob "řekni" změnit na nabídku "zkusíme, zkusíš?" Nebo navodit situaci, proč o věci mluvit: "co je to?" a nebo se doptávat "co to nese?", "co to tady roste?", apod.

Izolovaný tlak na řeč, na slova, která nepřichází přirozeně sama, se nevyplácí. Izolovaný tlak na řeč u dětí s opožděným vývojem řeči, MŮŽE být také jedním ze spouštěčů koktavosti.