mrkev | přídavná jména, popis

05.11.2018

Jak na přídavná ména a popis?

Možná si už ťukáte na čelo, kde všude nevidím aktivity pro řeč. ;) Ale já, nepopírám asi profesně zdeformomovaná, si nemohu pomoci a navíc mě doporučování těchto obyčejných činností pro Vás rodiče baví, protože času bývá málo a které děti by bavilo jen sedět ukazovat v knížkách (nebo sedět u pracovních listů, když už jsou v předškoláckém období )

Komentování u vybalování nákupu jsem rodičům dětí s vývojovou dysfázií doporučovala poměrně často pro podporu spovní zásoby potravin a také upevňování předložky "do" (kam patří..do špajzu nebo do lednice?...). 

Když se u nás včera vybaloval nákup vznikaly bezvadné malé hry na tvoření přídavných jmen, rytmizaci, zrakovku a popis jako takový. 

Popisování přídavnými jmény jsem dříve s dětmi v ordinaci trénovala jen u výrazně se odlišujících se věcí, čili popiš rozdíly. Zajímavé je popisovat rozdíly u jednotek stejné skupiny. Je malá velká? tenká-tlustá? rovná-zahnutá?...i když některé tyto pojmy Toník ještě neužívá, vnímal, jak to popisuji já, když nevěděl jak popsat. Děti by měly výrazněji zaměřovat svou pozornost a vnímání (ne, že by je samy ještě užívaly v řeči) na přídávná jména od 18 měsíce. To jak popisujete vy, rodiče, děti vnímají velice dobře. Zvláště když popisovanou věc drží v ruce, cítí jak je těžká, jak je hladká, jak voní...

Děti baví mluvit o tom, co mají reálně před sebou. Ne jen to co mají nakresleno v knížce, zlváště v batolecím věku.

co všechno lze procvičit u vybalování nákupu? 1/ smysly zapojte co nejvíce smyslů, nejen zrak, ale hmat, chuť, čich 2/zrakové vnímání-zkusíme seřadit od největšího po nejmenší? 3/rytmizace-zkus vyťukat o-ran-žo-vá, vel-ká, ma-lá atd.