rozumění řeči

13.03.2018

Narazila jsem v prostorách brněnské Dětské nemocnice na malé knihkupectví a v něm jsem zakoupila První kvíz pro malé děti, jako malé bolestné, že zde musíme s Toníkem trávit začátek jara :(. Už při prvním listování mě napadlo, že některé jeho stránky jsou poměrně povedený materiál pro orientační zhodnocení rozumění řeči našich batolat a hned jsem si vzpomněla na vás všechny, kteří řeší: naše dítě bude mít tři a stále ještěNEMLUVÍ. 

Píšete dotazy, ve kterých popisujete, kolik má vaše dítě let a jak vás trápí, že si s dítětem stále ještě nepopovídáte. Často se také zmíníte, že vám dítko rozumí, což svědčí o vaší čím dál větší informovanosti a to mě těší. Když se vás zeptám, jak si rozumění u dítěte ověřujete, docházíme na to, že si ověříte často pouze rozumění izolovaných slov nebo krátkých větných instrukcí typu: "přines si ponožky..." a že se instrukce pojí k denním rituálům, které děti bezpečně znají a mají tak rozumění instrukcím podpořenou automatizací nebo při řeči nevědomky na věci ukazujete, tedy dítěti spontánně nabídnete k rozumění zrakovou oporu.


My logopedi vyšetřujeme rozumění řeči manipulací s předměty i u knížek. Také nejdříve hodnotíme rozumění u izolovaných slov, ale pak přejdeme i na rozumění kratších a následně delších větných skladeb. Osobně se mi osvědčilo u nejmenších dětí zaměřit se na "záludnost", jakou může být zachycení a rozumění záporu, tvořenému příponou -ne (nemá, nepatří,...), aniž bychom tuto příponu v řeči zdůrazňovali. Častým "kamenem úrazu" některých děti předškolního věku s obtížemi jazykového vývoje - je rozumění časovým pojmům (nejdříve, až, potom ... ) či pojmům pro prostorovou orientaci (předložky). Dále se zaměřujeme na rozumění a tvoření antonym, synonym, homonym ale třeba i citového zabarvení vět.

Tento kvíz je určen pro věkovou skupinu od 2-3let a souhlasím : ověří znalosti dítěte, obohatí slovní zásobu a zábavný je také. Ale taky vás může navést na co všechno se můžete svých dětí ptát ;) Kvíz od nakladatelství AKSJOMAT mě potěšil, dobře zvolenými otázkami.