podpora vývojem řeči

mohu vás ujistit, mohu vás nasměrovat, mohu vám doporučit 

konzultace

individuální setkání s Vámi a Vaším dítětem