zrakovka / jak probouzet slova 10

08.01.2018

Možná znáte mou fotku domku z kostek, kde střecha je tvořena kostkou řeč, která je na vrcholku a je podpírána kostkami (motorika, myšlení...) Snažím se tak, velmi zjednodušeně, ilustrovat, že pro řeč pokud se nevyvíjí dostatečně, potřebujeme pevné základy. Ač nás jako rodiče, může trápit, že dítě ještě nemluví, neměli bychom řeč požadovat "napřímo" Například, tím že by po nás dítě mělo opakovat. (článek mami,  neříkej ŘEKNI)  

Mezi základní pomyslné kameny patří vedle motoriky, myšlení, ... například smyslové vnímání a já dnes budu psát o smyslovém vnímání zrakovém

Tématy pro zrakové vnímání mohou být barvy - tvary - velikost - podotýkám, že pokud naše dítě mluví ještě úsporněji, není potřeba dané hry na zrakovku hry pojmenovávalo, Soustředíme se na zrakové rozlišování tříděním, které můžeme samozřejmě doprovodit komentováním rodiče. Tato třídění děti baví a v období okolo 18 měsíců cilí a doplňuje také na rozvoj jemné motoriky.

Zrakové vnímání můžeme dále rozvíjet v jeho jednotlivých kategoriiích. Máme pro ně i odborné termíny například rozlišení figury - pozadí - vyhledat daný obrázek ze změti obrázku či jednotlivých částí pozadí. Tuto část zrakového vnímání, kterou bych zkusila jako jednu z prvních, lze zcela přirozeně zkoušet například u knížek. "najdi kde je?" Dále můžete, jak už jste mohli najít v článku  kde je bú?   jak probouzet slova /2 , vyhledávat dohodnutý předmět v prostoru tuto hru jsme hráli okolo 12 měs. Ano, u batolat tyto hry nejdříve hrajeme s reálnými předměty v prostoru a nakonec pro větší děti můžete zkusit tak jak doporučuji v závěru článku - kde je tvůj oblíbený mědvěd, kam jsem schovala to žluté auto a následně u dětí větších umístíte do prostoru dopředu dohodnutou věc (například věc děnní potřeby z jiné místnosti

ke smyslovému vnímání i rozvoj jednotlivých senzorickýh pamětí - k dnešnímu tématu tedy zraková paměť, co tam bylo za obrázek, kimova hra (co zmizelo? ) Zraková paměť pak významně ovlivňuje učení 

Mezi vhodné hračky podporující zrakovou stimulaci patří hry typu puzzle, kostky tvořící obrázky, vkládačky, ... V batolecím věku, rozhodně nedporoučuji zrakové vnímání rozvíjet pomocí apek v tabletu.

Pokud není zrakové vnímání dostatečně vyzrálé, ovlivní to nejen dítko ve škole při čtení a psaní, ale hatí  výslovnost, kdy dítě nedostatečně vnímá postavení rtů u jednotlivých hlásek (časté jsou pak např při diferenciaci  ostrých a tupých sykavek)


Cílít na zrakové vnímání, v období od 18měs by mělo být adekvátní, centrální oblast zrakového vnímání by měla být již připravena. Předpoklad, že sluchová oblast vyzrává později než oblast zrakového vnímání vychází ze znalostí, které my terapeuti máme o vývoji mozku a tak zaměřit se na zrakovku pokud slova nepřichází  a následně doplnit o sluchovku.


PŘIROZENÉ SAMOZŘEJMĚ JE, že pokud má dítě dostatek  . Zde jen apeluji na možnost zaměřit se....

u předškoláků

Vycházím z předpokladu, že pokud čtou tento článek rodiče předškoláků (děti od 3 let) kteří mají obtíže s řeči, docházíte už na logopedii a tam by vám měl dotyčný terapeut či speciální pedagog doporučit činnosti a pracovní listy pro rozvoj zrakového vnímání 

Schopnost zrakové diferenciace - (rozlišení detailu a polohy )úzce souvisí s rozpoznáním předmětu bez závislosti na jeho barvě, velikosti a umístění. (aby při čtení nedocházelo k zaměňování písmen, číslic

(náměty najdete na internetu) a mezi nejdoporučovamější patří, Bednářová, Gošová)