kluci jsou pomalejší 

28.05.2018

Že kluci jsou pomalejší slýchávám jako logopedka často a možná to slýcháváte také, zvláště pokud jste rodič kloučka, který na řeč nespěchá. Doma mám kluky dva. I když ji často ne zcela rozumím, tu jejich klučičí a chlapskou duši obdivuji a přitahuje mě. 

Tento článek nepopírá častější výskyt pozdějšího nástupu řeči u kluků a šikovnost holčiček :) Tento článek vás chce jen navést k pozastavení se nad tím, proč tato SLOVA nad kluky s mávnutím ruky vlastně (ne)pronášet. Mohou mít tato slova i nějaký negativní dopad? 

Na "kluci jsou pomalejší" odpovídám, že NEjsou.

Jsou zkrátka jen jinak zaměření a jsou šikovnější ve věcech, které my holky (a matky) často ani nesledujeme, nebo je nevyhodnocujeme jako důležité.  A to, že jsou zaměření jinak, my holky přeci i potřebujeme.


Můžeme se přiklonit k domněnce, že kluci v pravěku chodili lovit a u toho moc nenamluvili, aby si toho mamuta nevyplašili. Byli tím nevratně ovlivněni? My holky udržovaly oheň a u toho se mluví o mnoho lépe a proto jsme ty lépe komunikující? A je kvantita zárukou kvality? Zvláště v začátcích naší partnerské komunikace jsem docházela k (pro mně velmi nepříjemnému) faktu, že to, co já vysvětluji několika souvětími, dokáže můj partner vystihnout v jedné větě a mnohem trefněji. Ve slovních sporech tak byl vítězem.

Nebo můžeme s touto domněnkou nesouhlasit, protože generalizování na holky-mluvky a kluky-nemluvy ne vždy platí. Kluci možná mluví později a méně, proto si ale rozhodně nezaslouží označení "ti pomalejší". 

Jak s tímto soudem pracovat v diagnostice dětí s opožděným nástupem řeči, který pokud je pronášen všemi v okolí rodičů může způsobit odkládání návštěvy u odborníka a možné pozdní odhalení skutečné vady řeči a tím i negativní dopad na terapii? 

Pokud se jedná opravdu o deficit výrazný, který spěje kupříkladu k diagnóze vývojová dysfázie, dobrý logoped-diagnostik si mimojiné vyšetří úroveň v dalších oblastech vývoje. Třeba u zrakového vnímání (tím není myšleno to zda děti dostatečně vidí a nepotřebují korekci brýlemi, ale to jak zrakově vnímají drobné rozdíly apod.) by mohli kluci naopak předčit holky, protože tolik nepovídají a více pozorují, sledují. A pokud vyšetřovaný chlapec disponuje dobrou úrovní zrakového vnímání a dalších oblastí, lze pak rodiče případně ujistit, že se jedná jen o pozdější nástup řeči bez dalších výraznějších obtíží ve vývoji řeči (u vývojové dysfázie je zrakové vnímání často narušeno).

Kdo onu dostatečnou a přiměřenou rychlost vývoje řeči vlastně určuje? A kdo označení "kluci jsou pomalejší" i nejvíce rozšiřuje? My, holky. A není to hodnocení mylné, protože hodnotíme stav právě pouze ze svého úhlu pohledu? Feminizace v profesích pečujících o děti situaci přiživuje a trpí tím nejen kluci, ale nakonec i samotné holky. Jak můžeme chtít, aby z kluků vyrostli chlapi, když jsou takto hodnoceni a dle mého názoru i tak trochu zhazováni? Žádná slova nejsou "pouhá slova", jak možná znáte z mého motta.  Slova mají svébytnou sílu. Dokáží povzbudit, dokáží brzdit. Pak se mi holky a ženy divíme, kde ti chlapi jsou a proč zůstávají klukama. 

U řečových poruch převažuje prevalence u kluků. To nás ale neopravňuje kluky, ať už obecně nebo v oblasti řeči, označovat za pomalejší.

Zkusme se přestat navzájem nálepkovat, kdo jaký je nebo naopak není. Je dobře, že jsme rozdílní, vždyť dohromady tvoříme teprve ten správný celek. Při obavách o řeč kluků i holek se obracejme na odborníky, kteří mohou stav řeči adekvátně zhodnotit.


zde najdete adresář pracovišť
www.klinickalogopedie.cz další články a tipy jak rozvíjet řeč dětí ZDE